ZAREJESTRUJ SIĘ

Jeżeli zapoznaliście się Państwo z zasadami współpracy z naszą firmą i akceptujecie je, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Wypełnione muszą zostać wszystkie pola. Po otrzymaniu formularza oraz płatności z tytułu opłaty rejestracyjnej (123,00 brutto) wyślemy do Państwa umowę o współpracy z naszą firmą. Prosimy o odesłanie podpisanych umów. Po otrzymaniu podpisanych umów jeden egzemplarz umowy odeślemy do Państwa, a na adres email podany w czasie rejestracji wyślemy hasło do portalu. Login to podany przez Państwa e-mail.
Wypełniając niniejszy formularz potwierdzacie Państwo, iż wyrażacie zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez nas wyłącznie w zakresie koniecznym do nawiązania i realizowania współpracy w ramach portalu ESSU. Zachowujecie Państwo pełne prawo do poprawiania tychże danych oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania czy usunięcia ich w każdej chwili.
Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia jest równoznaczne z zerwaniem umowy o współpracę. Ze swej strony gwarantujemy, iż Państwa dane nie zostana przekazane nikomu z wyjatkiem sytuacji przewidzianych prawem, na żądanie uprawnionych instytucji.

W pole poniżej wpisz wynik działania 7 + 4